Chytré koše Smart Be

Chcete mít čisté město bez odpadků?

Chytré koše Smart Be pomáhají šetřit životní prostředí. Redukují množství odpadu v okolí, jsou bezkontaktní, a zároveň snižují množství emisí tím, že optimalizují sběrné trasy podle aktuální potřeby.

Chytré koše samy měří množství vhozeného odpadu, umí odpad lisovat, a samy si řeknou, kdy potřebují vyprázdnit. Díky solárnímu napájení ani nepotřebují napojení do elektrické sítě.

Jak fungují chytré koše?

Chytré koše přemýšlí za sebe. Vysílají online informace o naplnění a poloze koše. Varianta s lisem dokonce umožňuje dosáhnout až 6x redukce svozu odpadu. Protože koše zavolají sběrné služby až v momentě, kdy opravdu potřebují vyprázdnit, snižují tak výrazně náklady za svoz odpadu.

Proč chytré koše?

Zde je jen několik z mnoha důvodů, proč využívat chytré koše ve vašem okolí:

Naše poslání

Chcete, aby naše děti žily v čistém životním prostředí? Chcete dýchat čistý vzduch?

Nebylo by skvělé umět využít technologie tak, aby nezatěžovaly planetu, ale naopak byly přínosem? Co třeba žít v příjemném prostředí i ve městech? A být ekologicky zodpovědní.

Naším posláním je zlepšit prostředí ve městech a v místech s velkou koncentrací návštěvníků. Chceme snížit emise a být ekologicky zodpovědní.

Naše chytré koše díky svojí chytrosti a variabilitě pomáhají snížit ekologickou i ekonomickou zátěž spojenou se sběrem a svozem odpadu.