Společenská zodpovědnost

Společenská odpovědnost je základem naší firemní kultury. 

Společnost HESTEGO a.s. si plně uvědomuje společenskou odpovědnost nejen vůči svým zákazníkům, dodavatelům i vlastním zaměstnancům, ale také důležitost udržitelného rozvoje a ekologie.

Koncept Smart city si s využitím informačních a komunikačních technologií klade za cíl budovat sociální a technologickou infrastrukturu usnadňující udržitelný hospodářský růst. Prostřednictvím „chytrých“ řešení v oblasti budování a rozvoje veřejné infrastruktury tak zvyšuje životní úroveň obyvatel, zlepšuje celkové hospodaření města a reguluje negativní dopady na životní prostředí.

Chytrá města usilují o lepší využití zdrojů a menší tvorbu emisí. Proto přicházíme s nabídkou Smart řešení i my.

Další informace

Šetří čas a náklady

Šetří čas a náklady

Online propojení s centrálou zajišťuje, že ke svozu dojde pouze, když je koš plný.

Šetří životní prostředí

Šetří životní prostředí

Optimalizace svozových tras a lisování odpadu pomáhá snížit ekologickou stopu CO2.

Měří hmotnost

Měří hmotnost

Automaticky měří hmotnost vhozeného odpadu a naplněnost nádoby. Díky online propojení pomáhá optimalizovat svozové trasy.

Lisuje odpad

Lisuje odpad

Pojme až 720 l nestlačeného odpadu, 6x více, než je běžné.

Jak to funguje

Jak to funguje

Chytré koše patří do celé řady produktů, které můžeme zařadit do současného konceptu „Smart cities“.

Důvody jsou jasné

Důvody jsou jasné

Přeplněné koše a nevábná zákoutí zasypaná odpadky mohou být minulostí. Nabízíme řešení pro moderní městské aglomerace.

Financování

Financování

Aby chytré koše Smart Be pomáhaly zlepšovat životní prostření v co nejvíce lokalitách, máme k dispozici několik možností, jak koše financovat.

Snadné ovládání

Snadné ovládání

Webové rozhraní umožňuje zjistit informace o naplnění košů, jejich poloze a stavu online v reálném čase.

Společenská zodpovědnost

Společenská zodpovědnost

Společenská odpovědnost je základem naší firemní kultury.