Časté dotazy a odpovědi
Kdo obstarává dispečink nebo kdo je centrála? Jak funguje spojení se svozovou firmou (je dispečink na radnici nebo ve svozové firmě)?
Dispečink - svoz si řeší Technické služby. Co se týká webového rozhraní pro sledování košů, může ho mít kdokoliv z Technických služeb či města. Sledovat a přihlašovat se lze z PC, notebooku, tabletu či chytrého telefonu. Počet uživatelů není omezen. Server, na kterém aplikace běží provozuje Hestego a.s.
Jak náročná je správa dispečinku personálně?
Svoz si řídí dispečer svozu odpadu z Technických služeb, není nutno najímat na správu chytrých košů dalšího člověka. Koše automaticky posílají informaci o stavu naplněnosti a potřebě svozu dle nastavení od hladiny naplnění 50/75/100 %
Jak náročné je zaškolení obsluhy systému?
20-30 minut.
Jak je to s licencí a zabezpečením softwaru?
Software je provozován na serveru firmy Hestego. Nejde o instalaci softwaru na počítač uživatele. Uživateli stačí webový prohlížeč, uživatelské jméno a heslo. Aplikaci pravidelně aktualizujeme a vyvíjíme nové verze s lepším zabezpečením.
Lze použít koše i pro malé obce nebo např. větší nákupní centra?
Ano koše lze využít i v malých obcích. Pro nákupní centra připravujeme variantu kontaktní vhoz (uzavřený vhoz s nutností manuálního otevření). Hlavní výhodou tohoto řešení je menší zápach z košů.
V naší obci třídíme odpad i na veřejných místech, lze použít Smart Be i na tříděný odpad?
Ano, lisovací koš lze použít pro papír a plast. Vážící koš lze použít pro sběr skla.
Jaký odpad je schopen Smart Be pojmout (nebezpečné, bioodpad, plasty, papír…).
Koš s lisem lze využít pro komunální odpad, papír a plast. Koš s měřením hmotnosti pojme komunální odpad, sklo, papír, plast a teoreticky za jistých okolností i BIO odpad.
Nemáme v rozpočtu peníze, dají se koše pronajmout?
Ano, nabízíme dlouhodobý i krátkodobý pronájem košů.
V centru města máme potíže s vandaly, jak funguje servis při poničení košů?
Provedení košů je antivandal. Koš má dálkovou správu, každou závadu zjistíme na dálku. Při poničení košů v pronájmu nebo v záruční době provádíme výměnu kus za kus, po záruční době vyměníme poškozené díly za nové. Doporučujeme koše pojistit proti vandalismu či odcizení.
Pokud lisovací koš pojme o tolik víc odpadu, nebude to pak v okolí zapáchat?
Na zápach má vliv složení odpadu, nezáleží tedy na jeho objemu.
Jak je chráněný solární panel před vandalstvím?
Polykarbonátem nad solárním panelem se vzduchovou mezerou.
Nemůže se stát, že koši dojde energie a přestane komunikovat?
Teoreticky může. U napájení 230V může dojít k přerušení energie od dodavatelské společnosti, případně může dojít k jiné technické závadě zabraňující přísunu elektrické energie. U baterie je po její životnosti nutná výměna. Baterie je schopna provozovat koš cca 14 dní bez dobíjení solárním panelem. Koš disponuje úsporným obvodem, pro snížení spotřeby elektrické energie. Novinkou je možnost připojení na síť veřejného osvětlení s kombinací baterie nebo baterie/solární panel.
Co když v koši začne hořet vlivem odhozeného nedopalku?
Jako opci nabízíme požární čidlo, které v případě požáru zašle hlášení o požáru. Jako další volitelné řešení bychom rádi využili samohasící systém, který je běžně dostupný na trhu a lze jej snadno po použití vyměnit.
Budu mít zájem o pořízení chytrých košů, ale jediná svozová firma v našem okolí se nechce zapojit, jak to řešit?
Koše pořizuje obec/město, případně technické služby. Technické služby jsou povinny odpad vyvážet, musí jim tedy být vysvětlena manipulace s koši a umožnit jim přístup k nim a zaškolit jejich obsluhu.
Chci váš systém využít na plno, chci koše, které váží i lisují, je to možné?
Tato varianta je jednou z dalších, které momentálně vyvíjíme a připravujeme variantu 2v1.